Magazine

Zichtbaar zijn is vandaag vaak online maar door de vele informatie op beperkte schermen verlies je aandacht juist voor de kleine berichten en personen.
Goed opgemaakt is het meteen een folder/brochure voor je bedrijf of instelling! Loods 19 vormgevers zorgen hiervoor.

Magazine