Voorwaarden Design

Loods 19 – Leveringsvoorwaarden.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 231778, d.d. 1 februari 2015.

PDF voorwaarden